Schizofrenie Symptomen

Wat is Schizofrenie?

Schizofrenie is een psychische stoornis. Schizofrenie zie je het meest bij mensen tussen de 16 en 30 jaar. Er lijden veel mensen aan schizofrenie het is dus zeker niet zeldzaam. Ongeveer 10% van alle mensen met schizofrenie woont in psychiatrische instellingen.

In de meeste gevallen is schizofrenie niet te genezen, wel kan het leven zo ingericht worden dat men er zo min mogelijk last van heeft: medicijnen, rust en een goede dagindeling helpen daarbij.

Er zijn verschillende misverstanden over schizofrenie. Schizofrenie is dus niet, zoals men eerder dacht, zeldzaam. Een tweede misverstand is dat iemand die eraan lijdt niet uit meerdere personen bestaat. Dit laatste misverstand is ontstaan door de letterlijke vertaling van schizofrenie: schizo betekent splitsen en frenes betekent geest. De oorzaken van schizofrenie zijn nog onduidelijk. Erfelijkheid speelt een rol en daarnaast zijn stress en gevoeligheid (kwetsbaarheid) factoren die mee spelen. Mensen die lijden aan schizofrenie zijn zeer gevoelig voor spanningen. Zij lopen eerder het risico om bij een emotionele gebeurtenis in een psychose te raken. Het horen van stemmen komt bij schizofrenie vaak voor en is erg hinderlijk. Aan mensen met schizofrenie wordt verteld hoe ermee om te gaan: BLIJF DE STEMMEN DE BAAS! Dit is mogelijk door medicatie.