Psychose Symptomen

Uitleg over een Psychose

Een psychose is een psychische aandoening. De patiënt heeft geen normaal contact met de rest van zijn omgeving.

De symptomen bij een psychose zijn:

  • - Wanen
  • - Hallucinaties
  • - Emoties die niet horen bij een bepaalde situatie
  • - Spreken, denken en schrijven kunnen chaotisch zijn

  • Bij mensen met schizofrenie of een andere psychiatrische aandoening is een psychose denkbaar. Maar in zeer uitzonderlijke situaties (denk aan zware mishandeling bijvoorbeeld) zou iedereen een psychose kunnen krijgen.

    Er zijn diverse psychoses: een postnatale psychose, ontstaan door slaapgebrek en hormonale schommelingen na een zwangerschap; een psychose door het gebruik van drugs; een psychose door het gebruik van alcohol, een delirium dit betekent een alcoholvergiftiging; een psychose die ontstaat na een flinke burnout of een ernstige depressie.

    Soms is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een psychose of een angstaanval. Sommigen raken heel snel in een psychose, bij het horen van een slecht bericht en bij anderen is de weg naar de psychose langdurig, men heeft bijvoorbeeld eerst een depressie die overgaat in een psychose. Waarschijnlijk heeft dit met aanleg te maken. Sommigen zijn zich niet bewust dat ze een psychose hebben gehad, anderen daarentegen melden zich aan voor een behandeling, een opname. Antipsychotica wordt gebruikt om een patiënt te behandelen. Dit middel dient door manisch depressieve mensen vaak levenslang te worden gebruikt.