Miskraam Symptomen

Uitleg over een Miskraam

Een andere benaming voor miskraam is abortus. Bij abortus echter denkt men aan het laten verwijderen van de foetus omdat men ongewenst zwanger is, men zelf nog een kind is, men het kind geen toekomst kan geven, men zwanger is door een verkrachting enz. Bij een miskraam is er echter sprake van het verliezen van een foetus zonder dat men dat wil. Men noemt deze abortus daarom een spontane abortus. De foetus wordt te vroeg uitgedreven zoals dat wordt genoemd. Wanneer men zwanger is, dan is de kans op een miskraam altijd aanwezig, doch het meeste komt een miskraam voor tussen de achtste en de twaalfde week van de zwangerschap. Wanneer een vruchtje afsterft zal het uit de baarmoeder worden verwijderd.

De symptomen van een miskraam die dreigt zijn:

  • - krampen van de baarmoeder die op weeën lijken
  • - bloedverlies

  • Deze verschijnselen dienen zeer serieus genomen te worden en er zal dan ook altijd een arts of een verloskundige geraadpleegd dienen te worden. Vrouwen die al eerder een miskraam hebben gehad, herkennen deze symptomen waarschijnlijk wel. Toch kan, zoals elke zwangerschap, ook elke miskraam ander zijn.

    De abortus die kunstmatig wordt opgewekt, dit kan door diverse oorzaken noodzakelijk zijn, heet een abortus provocatus. Genoemde abortus moet altijd door een deskundige worden uitgevoerd, anders loopt de vrouw een groot risico, dat zelfs levensbedreigend kan zijn. Deze abortus provocatus geeft veel stof tot discussie (wanneer mag je beginnend leven beëindigen en mag je dit wel beëindigen?).

    Naast de lichamelijke klachten geeft een spontane miskraam ook vaak emotionele klachten. De vrouw verliest haar kindje dat in haar buik groeit. De ene vrouw zal hiermee eenvoudiger om kunnen gaan dan de andere, maar voor iedereen zal het verdriet betekenen. Er zal een hele poos overheen gaan wil de miskraam een plaatsje krijgen. Er zijn vrouwen die het kindje dat ze door een miskraam verloren als gezinslid meetellen. Hoeveel kinderen heb jij? Bijvoorbeeld 3 waarvan er 2 op de basisschool zitten en 1 is overleden tijdens de zwangerschap. Het is belangrijk dat de vrouw dit verlies niet wegstopt en de tijd neemt en krijgt van de omgeving om dit te verwerken. Ook een gedwongen abortus, om wat voor reden dan ook, hakt er stevig in!