Menopauze Symptomen

Wat is de menopauze

Het woord menopauze betekent het ophouden van de menstruatie. Het woord komt uit het Latijn: mensis is maand en pausa betekent: het ophouden. Met de menopauze wordt bedoeld de dag van de laatste menstruatie. De tijd rondom de menopauze heet de overgang. De woorden menopauze en overgang worden in de praktijk door elkaar gebruikt en als synoniemen gezien, maar de menopauze is dus slechts de dag van de laatste menstruatie en de overgang is de hele periode daar omheen. Voor mannen is er een ongeveer gelijke benaming namelijk de penopauze, de serieuze naam is de andropauze. Mannen maken minder testosteron aan. Dit is echter geen bepaald moment maar iets waar het lichaam jaren mee bezig is. De klachten die mannen ervaren zijn niet allemaal daaraan toe te schrijven, maar horen bij het ouder worden. En “toevallig” valt dit allemaal samen.

Het verschijnsel van de menopauze is dat de menstruatie stopt. Andere symptomen, die eigenlijk toe behoren aan de overgang zijn:

  • - emotionele problemen
  • - opvliegers
  • - slecht slapen
  • - incontinentie
  • - huidproblemen
  • - osteoporose
  • - hogere bloeddruk dan voorheen
  • - problemen op seksueel gebied
  • - somberheid

  • Niet al deze verschijnselen zullen tegelijkertijd of allemaal optreden. Sommige vrouwen komen de menopauze en de periode daar rondom heen (overgang) zonder moeite of klachten door. Voor anderen is het een moeilijke tijd. De menopauze hoort bij het ouder worden, het is een heel natuurlijke gebeurtenis. Op een bepaald moment in je leven stopt de menstruatie. Soms is er sprake van een ingeleide menopauze. De menopauze komt dan op veel jongere leeftijd dan normaal. Een bepaalde ziekte kan dit veroorzaken. Sommige vrouwen zijn erg blij dat de maandelijkse ongemakken weg blijven. Er zijn echter ook vrouwen die zich nu oud voelen en daar grote psychische problemen mee hebben. De menopauze brengt fysieke en emotionele problemen met zich mee. Daarom is het belangrijk om extra goed voor je lichaam en geest te zorgen. Zorg voor voldoende ontspanning zowel lichamelijke als geestelijke ontspanning. Zorg voor genoeg afleiding. Afleiding die jou energie geeft, sociale contacten brengt, vrolijkheid en gezelligheid schenkt. Goede en gezonde leef- en eetgewoonten worden steeds belangrijker. Eet gerust wat minder, maar zorg voor de juiste voedingsmiddelen. Bespreek met je huisarts of het verstandig is om extra vitaminen te nemen of voedingssupplementen. Kortom: zorg goed voor jezelf! Je krijgt er nu meer tijd voor, vaak zijn je ouders overleden en je kinderen de deur uit. Er breekt een heel nieuwe periode voor je aan.