Longembolie Symptomen

Wat is een Longembolie?

Longembolie: embolie betekent afsluiting. Bij een longembolie wordt de longslagader afgesloten, waardoor de zuurstof uit het aangevoerde bloed de betreffende long niet bereikt. De afsluiting wordt meestal veroorzaakt door een bloedstolsel. Dit stolsel (trombose) ontstaat in een ander deel van het lichaam. Dit of deze stolsels komen los en bereiken de longen. Trombose kan ontstaan na bijvoorbeeld een operatie, het is een ernstige complicatie. Een operatie kan prima zijn geslaagd, doch wanneer er complicaties optreden is de patiënt nog steeds niet buiten gevaar.

Symptomen bij een longembolie zijn er opvallend genoeg vaak niet aanwezig. Bij een grotere embolie kun je (één of meer van) de volgende verschijnselen verwachten:

  • - een snelle ademhaling
  • - een oppervlakkige ademhaling
  • - benauwd zijn
  • - pijn op de borst (daardoor kan men ten onrechte denken aan een hartinfarct)
  • - hoesten
  • - hoge hartslag
  • - een hogere lichaamstemperatuur dan normaal
  • - er bevindt zich wat bloed in opgehoest slijm

  • Een embolie is een plotselinge afsluiting van een bloedvat door een stolsel. Dit stolsel wordt een embolus genoemd. Wanneer de binnenwand van een bloedvat beschadigd is, dan kan zich daarop een bloedstolsel vormen, dat door het bloed wordt meegevoerd. Dit stolsel komt dus ook in de slagader, die zich steeds verder vertakt, steeds enger, nauwer wordt totdat het stolsel blijft steken. Dan spreek je dus van een embolie. Bij de afsluiting van een belangrijk bloedvat is het belangrijk dat er snel wordt ingegrepen om de doorgang open te maken, het stolsel te verwijderen en daardoor de afsluiting op te heffen. Gelukkig bestaan er tegenwoordig ook medicijnen die een bloedstolling kunnen tegengaan (antistolling medicatie).