Kinkhoest Symptomen

Alles over Kinkhoest

Kinkhoest is één van de ernstigste kinderziektes. Het is een zeer besmettelijke ontsteking van de slijmvliezen van de luchtwegen. De symptomen zijn: hevige hoestbuien die vaak zelfs leiden tot braken. De oorzaak is een bacil: hemofilus pertussis. Een medische benaming voor kinkhoest is pertussis. Om kinkhoest te voorkomen worden de kinderen ingeënt. Wanneer er bij zuigelingen kinkhoest wordt gesignaleerd dan is een ziekenhuisopname noodzakelijk. De gevaarlijke complicatie: longontsteking ligt namelijk op de loer. Ook kunnen stuipen het gevolg zijn van kinkhoest. Kinkhoest komt het vaakst voor bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar. De duur van de ziekte is ongeveer 6 weken.

De symptomen van kinkhoest zijn :

  • - een steeds verergerende verkoudheid, veel niezen en een heel vervelende droge hoest, die in het begin vooral `s nachts voorkomt en later ook overdag
  • - weinig eetlust
  • - koorts
  • - piepende ademhaling
  • - ophoesten van dik slijm
  • - veel dikke snot uit de neus
  • - braken na langdurig hoesten

  • Kinkhoest probeert men te voorkomen door vaccinatie. Komt er toch kinkhoest voor dan bestaat de behandeling uit onder andere: afzuigen van longslijm, een antihoestmiddel of een antibioticum. De verspreiding van kinkhoest gebeurt door het speeksel dat bij het hoesten wordt verspreid. Het bekende: “Houd je hand voor de mond als je hoest”, is dus wel degelijk ook hierbij van belang en handen wassen natuurlijk.