Hersenschudding Symptomen

Wat is een Hersenschudding?

Je kunt verschil maken tussen een lichte hersenschudding en een zware hersenschudding, tussen een hersenkneuzing en een hersenschudding. Dit wordt allemaal traumatisch hersenletsel genoemd. Dit letsel wordt veroorzaakt door een klap op of tegen het hoofd. Meestal worden de hersenen zelf niet beschadigd, maar alleen door elkaar geschud. Soms is er sprake van een kneuzing of een lichte bloeding. Een ernstige bloeding wordt veroorzaakt als er bloedvaten ernstig beschadigd worden. De patiënt herinnert zich vaak niets van het voorval en de korte tijd daarvoor. Van een PTA, dit betekent een post traumatische amnesie, is sprake als het geheugen na het voorval in gebreke blijft. Zo’n voorval kan zijn: een val van een paard, van de trap afvallen, een verkeersongeluk, een klap door vechten of stoeien enz.

De symptomen bij traumatisch hersenletsel zijn voor elke persoon anders. Denk daarbij aan:

 • - even buiten bewustzijn raken, tot maximaal een kwartier
 • - geheugenverlies van het voorval en kort daarvoor
 • - hoofdpijn
 • - slaperigheid
 • - duizeligheid
 • - wazig zien
 • - misselijkheid en braken
 • - tijdelijk geheugenverlies ook na het voorval

 • Vroeger schreef een arts zes weken bedrust voor na een hersenschudding. Hierover wordt nu anders gedacht. Het advies is als volgt: pak je dagelijks leven rustig op en forceer dit niet.

  Wanneer iemand in jouw gezin een hersenschudding heeft opgelopen en rustig gaat slapen, houd je dan aan het wekadvies! Het wekadvies betekent dat je de patiënt na het voorval 24 uren in de gaten houdt en dus ongeveer na elk uur of hoogstens na twee uur slapen wekt. Dit is belangrijk omdat er alsnog een hersenbloeding kan optreden. Deze wordt dan opgemerkt en je kunt dan handelen: snelle ziekenhuisopname! Het herstel na een hersenschudding kan enige tijd in beslag nemen. Meestal is er geen blijvende schade. Geef het herstel wel de tijd, al zal dat vaak langer duren dan je denkt en wenst. Doe het tot die tijd wel rustig aan, luister naar je lichaam.