Herseninfarct Symptomen

Uitleg over een Herseninfarct

Bij een herseninfarct is een bepaald deel in de hersenen beschadigd doordat de bloedtoevoer is gestagneerd. Bepaalde functies vallen uit: het spreken lukt niet meer of erg moeizaam, een eenzijdige verlamming, een been dat niet meer “mee” wil, een scheef gezicht enz. De neuroloog kan zien aan het deel dat niet goed meer functioneert, welk deel in de hersenen is aangetast.

De symptomen bij een herseninfarct en een Tia zijn dezelfde, onder andere:

  • - scheve mond of scheef gezicht
  • - verlamming van een deel van het lichaam, armen, benen, gezicht of een hele linker- of rechterkant
  • - de spraak lukt niet meer, moeizaam of onverstaanbaar

  • Een beroerte is de verzamelnaam voor een herseninfarct en hersenbloeding. Een TIA heeft dezelfde symptomen als een herseninfarct en hersenbloeding, maar is minder ernstig omdat bij een TIA er voor korte tijd geen zuurstof doorvoer is naar het hersenweefsel, bij een herseninfarct of een hersenbloeding duurt dit tekort langer en richt vaak blijvende schade aan.

    Bij een herseninfarct wordt er een bloedvat afgesloten door een bloedstolsel, waardoor er geen zuurstof naar het hersenweefsel vervoerd kan worden. Het is van belang dat dit zuurstof tekort zo snel mogelijk verholpen wordt, dit beperkt de schade aan het hersenweefsel. Aarzel nooit als je denkt dat iemand een herseninfarct, een hersenbloeding of een TIA krijgt, maar handel resoluut. Twijfel geen moment, elke seconde telt namelijk.

    Een herseninfarct is een zeer ernstige aandoening. Bij een herseninfarct is het zaak om adequaat te handelen. Bel 112! Verlies geen enkele seconde, dan kan blijvende schade wellicht voorkomen worden of beperkt blijven.