Dementie Symptomen

Wat is Dementie nu precies ?

Dementie is een hersenziekte door de fysieke achteruitgang van de hersenen en kenmerkt zich door de afhankelijkheid van de patiënt van anderen, die alsmaar toeneemt. Het is dus geen ziekten van alleen ouderen. De oorzaak is waarschijnlijk opeenhopingen van een bepaald eiwit in de hersenen. Er zijn verschillende vormen van dementie.

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. Deze ziekte is ongeneeslijk, de oorzaak is onbekend en er is nog steeds geen behandeling mogelijk.

De symptomen van de ziekte van Alzheimer (Dementie) zijn:

 • - de patiënt is vergeetachtig
 • - spraakverlies
 • - de patiënt lijkt een ander karakter te hebben, hij is een andere persoonlijkheid geworden
 • - er kan sprake zijn van (totale) verwarring

 • Vasculaire dementie is dementie als gevolg van een kapot bloedvat, een hersenbloeding, of een stolsel in een bloedvat, een herseninfarct. Het hersenweefsel raakt blijvend beschadigd. Ook aderverkalking en een hoge bloeddruk kunnen de oorzaak zijn van vasculaire dementie. De functies van de patiënt blijven in tact, maar het reactievermogen van de patiënt zal veel langzamer worden

  De symptomen zijn onder andere:

 • - een afnemend tempo in het denken, praten en handelen
 • - concentratieproblemen
 • - naast de geestelijke achteruitgang ook lichamelijke achteruitgang denk daarbij aan verlamming bijvoorbeeld
 • - het besef van het ziek zijn kan een depressie veroorzaken
 • - zeer wisselend verloop van de ziekte, elke dag kan anders zijn

 • Vasculaire dementie is niet te behandelen. Wel de bijkomende symptomen moeten worden aangepakt denk hierbij aan een depressie bijvoorbeeld. De ziekte van Parkinson is een bewegingsstoornis, handen en vingers beven.

  De symptomen zijn:

 • - trillen/beven
 • - stijfheid
 • - geen uitdrukking in het gezicht
 • - eentonige stem
 • - bewegen gaat traag
 • - bij besef van de ziekte, de afhankelijkheid, kan een depressie ontstaan