Beroerte Symptomen

Wat is een beroerte precies

Een andere benaming voor een beroerte is een herseninfarct, of hersenbloeding. De medische naam is cva dat wil zeggen: cerebro vasculair accident, of attaque. De oorzaak van een beroerte is wanneer er iets fout gaat met de bloedsomloop in de hersenen. Een TIA lijkt op een beroerte. De letters betekenen: Transient Ischaemic Attack. Van een TIA is sprake als er een tijdelijke stoornis is van de doorbloeding in de hersenen.

Een beroerte kun je verdelen in een herseninfarct en een hersenbloeding. Bij een infarct heb je te maken met aders die dicht zitten, trombose, of met een bloedstolsel in de hersenslagader, dan spreekt men van een embolie. De hersenen krijgen te weinig bloed en het weefsel sterft af. Bij een hersenbloeding heb je te maken met een zwakke plek in de bloedwand, deze lekt en het bloed kan de hersenen binnen stromen.

De symptomen bij een beroerte zijn als volgt:

 • - een scheef gezicht als gevolg van verlamming
 • - onsamenhangend praten en warrig denken
 • - eenzijdige verlamming van het lichaam
 • - slecht zien of zelfs blindheid
 • - tintelingen
 • - zware hoofdpijn
 • - duizeligheid
 • - evenwichtstoornis

 • Gezonder gaan leven: niet roken, gezond eten en drinken en meer bewegen kunnen mee helpen om een beroerte te voorkomen.

  De oorzaken van een beroerte kunnen zijn:

 • - de binnenwanden van de bloedvaten zijn zwak
 • - aderverkalking
 • - ongezond leven
 • - suikerziekte, diabetes
 • - hoge bloeddruk
 • - hoog cholesterolgehalte

 • Bij een beroerte is het van belang om snel te handelen en te behandelen. Dus bij een beroerte of een vermoeden ervan 112 bellen. Een TIA kan vooraf gaan aan een beroerte. Na de beroerte is het zaak om de boel weer zoveel en goed mogelijk op te pakken. Vaak is er revalidatie nodig voor de dagelijkse bezigheden. Ook logopedie en fysiotherapie worden vaak overwogen en ingezet om weer zo goed en zelfstandig mogelijk aan het leven te kunnen deelnemen.

  Na een beroerte krijgen veel patiënten naast de lichamelijke beperkingen vaak ook met psychische problemen te maken. Zij hebben er moeite mee dat ze zoveel van de kwaliteit van leven moeten inleveren. Het is een logische reactie. Hoe beter de beroerte wordt geaccepteerd en verwerkt, des te beter zal de patiënt met zijn “nieuwe” leven om kunnen gaan.

  De Hersenstichting is een prima aanspreekpunt om over je problemen te praten, advies in te winnen, zeker ook voor de naasten van degene die een beroerte heeft gehad. Zowel de patiënt als zijn naasten kunnen hier behoefte aan hebben.