Alzheimer Symptomen

Wat is Alzheimer

Alzheimer is een vorm van dementie. Deze twee termen: Alzheimer en dementie worden door elkaar gebruikt. Dementie betekent niet altijd dat je lijdt aan Alzheimer, Alzheimer is wel een vorm van dementie. Dit is in de praktijk best verwarrend. Alzheimer is een hersenaandoening, die langzaamaan verergert, doordat de ziekte geleidelijk terrein wint, kan ze lang verborgen blijven voor de omgeving.

Symptomen van Alzheimer zijn:

 • - het vergeetachtig worden of zijn. Dit valt het eerste en het meeste op
 • - het niet meer goed of helemaal niet meer kunnen verwerken van nieuwe informatie
 • - problemen met lezen, praten, rekenen, schrijven
 • - tevens gaat het begrip langzaamaan verloren
 • - men is niet meer zelfstandig
 • - men neemt geen initiatieven meer
 • - de sociale vaardigheden verdwijnen
 • - men raakt letterlijk en figuurlijk “de weg kwijt”
 • - men wordt achterdochtig
 • - men krijgt waanvoorstellingen en men hoort ook dingen die er niet zijn

 • Deze symptomen hoeven natuurlijk niet allemaal voor te komen. Wanneer je een Alzheimer patiënt hebt in je familie of je bent een professionele begeleider, dan vraagt dat erg veel van je: je moet ontzettend veel geduld hebben! niet te hoge verwachtingen hebben, als het even wat beter gaat; een luisterend oor bieden; met al je aandacht aanwezig zijn en betrokken zijn met de patiënt.