Adhd Symptomen

Uitleg over Adhd

Adhd is de afkorting van Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Adhd wordt sinds 1988 algemeen aanvaard. Adhd stond vroeger bekend als MBD: Minimal Brain-Damage/ Disfunction. Adhd is een stoornis in de hersenen, die op een EEG niet zichtbaar is, maar wel gemeten wordt met fijn neurologisch onderzoeksmateriaal. Dit wordt organisch letsel genoemd. Het kind met Adhd kan niet genoeg concentratie opbrengen. Het is dus GEEN ONWIL van het kind, zoals de omgeving vaak denkt.

De symptomen van een kind met Adhd zijn: aandacht tekort, impulsief en hyperactief. Deze kenmerken komen niet plots opzetten op een bepaalde leeftijd. Ze zijn er vanaf de geboorte geweest.

De diagnose is niet eenvoudig te stellen. Er bestaan 3 informatiebronnen, die al dan niet leiden tot de diagnose Adhd: anamnesegesprekken, info die uit tests worden gehaald, het observeren van de werkhouding en het observeren van het gedrag.

Kinderen met Adhd krijgen extra begeleiding op school. Hoeveel begeleiding nodig is hangt af van de mate waarin het kind last heeft van zijn Adhd. Een leerkracht heeft een belangrijke rol hierin. Hij moet het verschil zien in zijn groep tussen drukke kinderen en kinderen met Adhd. Dat is erg moeilijk! Alle kinderen zijn gebaat met structuur aanbrengen in alles wat zij doen. Kinderen met Adhd krijgen dit zelf niet voor elkaar en hebben veel hulp van buitenaf nodig. Herhalen van afspraken door de leerkracht, begeleider en ouders blijft noodzakelijk om het kind beter te laten functioneren.